Zomertraining senioren & junioren 2020

Vanaf 30 maart gaan we weer van start met de zomertraining. Danny, Jannick en Job zullen deze zomer, net zoals in de winterperiode, de lessen verzorgen bij Tv Voerendaal. Ze bieden een lesprogramma aan van 17 lesuren vanaf 30 maart t/m begin oktober.

Inschrijven voor 14 maart !!

De junioren zullen zoveel mogelijk tot 19:00 uur worden ingepland. Vanaf 19 uur worden alle senioren groepen ingepland. Onderstaand geven wij u een overzicht van de lesmogelijkheden tijdens de zomerperiode.

Voor verdere informatie, zie www.tennisshine.nl ( vanaf 1 April beschikbaar).

Wil je deelnemen aan de zomerlessen? Vul dan nu het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. Aankruisen en doorstrepen wat van toepassing is.

Schrijft zich in voor: Zomerlessen Tv Voerendaal

Naam...........................................

Geboortedatum: .............................................

E-mailadres: ............................................

Telefoonnr. ..............................................

Mobielnr. ................................................ 

O 4 personen 1 uur € 187,- p.p.                                                                         
  1,5 uur € 280,- p.p.  
O 5/6 personen 1 uur € 153,- p.p.  
  1,5 uur € 229,50,- p.p.  

Ik kan NIET trainen op:

O Maandag O Dinsdag O Woensdag O Donderdag O Vrijdag O Zaterdag

Ik wil graag trainen met:

1…………….. 2…………….. 3……………… 4………..……….. 5………………..

Indien het mogelijk is, zou ik graag 2 x per week willen trainen  Ja/Nee

DIT FORMULIER UITERLIJK 14 Maart afgeven bij je trainer of digitaal opsturen naar jobsteegh@hotmail.com. Indien je je aanmeld ga je akkoord met het lesreglement.

Lesregelement Tv Voerendaal

 

 

1. Door het invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het lesregelement van Tv Voerendaal. Te vinden op de pagina www.tvvoerendaal.nl

 

 

2. Door akkoord te gaan met de voorwaarden is er een betalingsverplichting aan de trainers van Tv Voerendaal. De betaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn.

 

3. Bij tussentijdse beëindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de trainer.

 

4. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld van de resterende lessen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

5. Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten. De trainer kan na ieder lesuur volgens de richtlijn van de KNLTB, 10 minuten gebruiken voor andere zaken als een pauze, telefoontjes of het te woord te staan van ouders. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan.

 

 

6. Indeling van de lesgroepen wordt getracht zoveel mogelijk in homogene groepen in te delen.

 

7. Aanstelling c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de de trainers van Tv Voerendaal

 

 

8. De les gaat altijd door, tenzij de trainer zelf afbelt. Twijfel je of de les doorgaat? Bel of app de trainer voor aanvang van de les.

 

 

9. Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald.

 

10. De aangeboden lessen worden getracht binnen het seizoen volbracht te worden. Lukt dit niet, zullen de resterende lessen in een inhaalweek daar mogelijk worden ingehaald.

 

2.2 De trainer bepaald het tijdstip en de dag van de inhaallessen. De inhaallessen mogen in een blok worden gegeven.

 

2.3 Ben je verhinderd of niet aanwezig tijdens de inhaallessen heb je geen recht op nieuwe inhaalmogelijkheden

 

 

11. Lessen die langer dan 25 min bezig zijn, worden geteld als gegeven les indien de les moet worden afgebroken vanwege de weersomstandigheden.

 

12. Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen niet ingehaald worden.

 

 

13. De trainer is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures veroorzaakt tijdens de tennislessen. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de tennislessen.

 

14.Tijdens de nationale en/of regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

 

Training Overzicht