Cortenbach Toernooi

Voorjaar 2018

De laatste stuiptrekking van de winter  klettert nog tegen mijn ramen, het is nog kil terwijl volgens de kalender de lente is begonnen. De dagen worden weliswaar al langer maar het weer nodigt niet uit om buiten te spelen.

Toch hebben de eerste activiteiten van het Cortenbachtoernooi  al  plaats gevonden. De sponsoren die ons ieder jaar steunen zijn weer benaderd,  nieuwe ideeën omtrent de aankleding zijn de revue gepasseerd,  de categorieën zijn opnieuw bezien waarbij wij de leeftijdsgrens voor de jongere categorieën wat hebben verlaagd. De kantine is gedurende de winter gerenoveerd en ligt er uitnodigend bij, waarbij wij hopen op goed weer zodat vooral het terras druk bezet wordt.

Zoals ieder jaar vindt het toernooi plaats in week 33, hetgeen dit jaar van 13 t/m 19 augustus is. De inschrijving via toernooi.nl zal starten na afloop van de competitie medio begin juni. 

Met het instellen van een jongeren categorie hopen wij deelname van jongere tennissers aan ons toernooi te stimuleren. Daarnaast blijven de categorieën 35+ onveranderd.

Met de competitie en de eerste toernooien  voor de deur wensen wij jullie veel speelplezier toe. Wanneer jullie de competitie hebben doorlopen en mogelijk een of meerdere toernooien  hebben afgesloten, jullie gevrijwaard zijn van blessures dan is het inmiddels augustus, en…..tijd voor het Kasteel Cortenbachtoernooi .

Wij hopen  dan ook  jullie in grote getale te mogen begroeten als deelnemer, maar vooral ook als bezoeker en supporter van ons sportieve en sfeervolle toernooi.

Namens de organisatie.

Jan Ruijters 

 

Cortenbach Toernooi Overzicht