Gevolgen aanvullende Corona maatregelen voor tennissen

In onderstaande een samenvatting van de tennismogelijkheden na aanscherping van de Corona maatregelen:

  • De KNLTB Competitie 2020 wordt per direct beëindigd, zowel voor de jeugd als de senioren.

  • Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.

  • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten op de eigen vereniging of binnen in een hal.

  • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).

  • Naast de kantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Liefst alleen in nood gebruik maken van de toiletten. Deze zijn bereikbaar door het openen van de kelderdeur met je KNLTB-pas.

  • Publiek is niet toegestaan.

Dubbelen

Dubbelen kan, mits er bewust altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand. De KNLTB heeft dit afgestemd met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Nieuws Overzicht