De beste wensen voor 2021!

Beste leden,

Ik wil uiteraard beginnen om jullie allemaal een gezond, fit en gelukkig 2021 te wensen met veel tennisplezier!    
Zondagochtend, 3 januari, koud en grijs, liep ik langs ons park en zag dat er op 5 banen fanatiek werd gesingeld. Klasse dat dit in Voerendaal gebeurt!

Corona had ik in deze nieuwjaarsgroet liever willen overslaan maar dit is helaas niet mogelijk. Als we terugblikken op 2020 heeft Corona nl ook veel impact gehad op onze club:
- getroffen leden of familie van leden,
- sluiting kantine,
- geen voorjaarscompetitie en beperkte en halve najaarscompetitie,
- 1,5 meter maatregelen en verbod op dubbelen,
- geen Cortenbach toernooi,
- geen activiteiten voor de nieuwe leden,
- gebruik van de Club-app om te reserveren,
- digitale bestuursvergaderingen,
- veel communiceren en geregel i.v.m. de regelgeving rondom Corona.

Positief was dat we konden blijven tennissen (behalve april). Het was soms zelfs dringen om een baan te bemachtigen in de avonduren en ik ben blij dat we als club hiermee een positieve bijdrage hebben kunnen leveren aan de vitaliteit van onze leden. Daarnaast zijn we gelukkig financieel gezond gebleven ondanks het gemis van de kantine-omzet.

Vooruitkijkend op dit jaar hoop ik uiteraard dat we gauw zijn verlost van dit vervelende virus. In het voorjaar hebben we er helaas zeker nog mee te maken. Zo is net bekend geworden dat de vrijdagavondcompetitie al flink is aangepast in 2 maal 5 weken. Wel met volledige wedstrijden. Hierover volgt snel nadere informatie naar de captains.

De volgende plannen willen we als bestuur graag dit jaar realiseren:
- de introductie van het Alles-in-een-pakket voor de jeugd.
- realisatie van de overkapping aan de kantine. Op dit moment zijn we bezig met Het Huis van de Sport om subsidie hiervoor te verkrijgen.
- betere opvang van nieuwe leden zodat zij zich snel thuis voelen.
- werving van jeugdleden in samenwerking met de trainers.

Uiteraard dient de kwaliteit van het park, de banen en kantine zo goed mogelijk te blijven om ons tennisplezier optimaal te houden. Om dit te realiseren heb ik een oproep aan de leden: vele handen maken licht werk! We hebben straks bij de realisatie van de overkapping zeker handjes nodig en ook bij de parkcommissie en jeugdcommissie kan hulp gebruikt worden. We komen hierop terug als e.e.a. concreet wordt en we weer samen zonder teveel restricties aan de slag kunnen.

Hopelijk kunnen we binnenkort weer dubbelen en na het spelen van een pot tennis weer één of meer consumpties in de kantine nuttigen. Nog even geduld a.u.b. maar we komen er wel!

Tot op de baan,

Namens het bestuur,
Rob Vinken, voorzitter

 

Nieuws Overzicht