Introductieregeling

Zoals bekend is het voor TVV leden mogelijk om niet-leden te introduceren bij onze club.

Hierbij nogmaals onze introductieregeling. 

Introductieregeling voor niet-leden

  • Op werkdagen vóór 19.00 uur en op za-, zon-, en feestdagen mogen TVV leden niet-leden op de banen introduceren indien er banen vrij zijn.
  • Een TVV lid mag maximaal 4x per seizoen een niet-TVV lid introduceren. Een niet-TVV lid mag maximaal 4x per seizoen geïntroduceerd worden.
  • Het TVV lid dient voor zijn/haar introducé vooraf te reserveren. In het online reserverings systeem kan een introducé worden toegevoegd. Kosten voor een introducé zijn €5,00. 
  • Als de kantine gesloten is, ontheft dit het TVV lid niet van betaling voor zijn/haar introducé. Maak het bedrag over op rekeningnummer: NL11 RABO 0154 8980 90 van TV Voerendaal onder vermelding van introductie, naam en datum. 
  • Het TVV lid is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken.
  • Het spelen met een introducé zonder geldige online reservering is niet toegestaan.
Nieuws Overzicht