Nieuwsbrief

Beste leden,

Het is een druiligere zondag in november. Mijn wekelijkse fietstocht heb ik maar geskipt. Tijd om nog eens in de ‘pen’ te klimmen voor TVV. Naast alle Corona-communicatie zijn er namelijk voldoende thema’s die spelen bij onze mooie club.

Ik wil jullie hierbij een update geven van de belangrijkste zaken.

- Padelbanen. Graag willen we ons park uitbreiden met padelbanen. Binnenkort volgt een 2e gesprek met de gemeente over de gewenste locatie. Als we hier uitkomen dan starten we met de opvraag van offertes en kan een concrete planning worden gemaakt op het gebied van financiën, exploitatie, onderhoud, lidmaatschap, ledenwerving.
- De overkapping aan de kantine. De uiteindelijke vergunning is binnen maar de prijzen van hout en staal zijn bijna verdubbeld. Als bestuur hebben we besloten om niet op de top van de prijzen in te kopen en te wachten tot deze normaliseren. De planning is om eind 2022 de overkapping wel te kunnen realiseren.
- Vernieuwing van de tennisbanen. De banen 1 t/m 6 zijn ca 13 jaar oud. Uit het jaarlijkse groot onderhoud en metingen blijkt dat ze nog wel even meekunnen. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de banen goed blijft. De planning is om in 2023 de banen te vervangen. Het liefst in november na de competitie. Tevens zal dan het hekwerk worden meegenomen.
- Verlichting. Zoals jullie hebben gemerkt hebben we het afgelopen jaar problemen met de verlichting. De zogenaamde armaturen hebben problemen met vocht. Momenteel gepingpong tussen leverancier en installateur. We hebben hulp gevraagd bij de KNLTB en gesprekken om een goede oplossing te vinden die betaalbaar is, lopen nog.
- De boilers zijn vernieuwd zodat we weer lekker warm kunnen douchen.
- De eerste sponsordoeken hangen. HumanKind, Fero Bouw-en timmerbedrijf, Allin Tennis Academy en binnenkort Vinitor: hartelijk dank hiervoor!
- Het huishoudelijk regelement en straks ook de statuten zijn vernieuwd zodat de vereniging WBTR proof is. Dit is een nieuwe wet waaraan besturen moeten voldoen.

Naast bovengenoemde zaken zijn we als bestuur bezig om het huidige contributie-, vrijwilligers- en kantinedienstsysteem aan te passen. Het ‘afkopen’ van de kantinedienst voor EUR 20,- per jaar zorgt ervoor dat teveel leden zich hieraan onttrekken. Dat is niet reëel voor andere leden die zich wel hiervoor inzetten. Als lid van een vereniging heb je naast de rechten ook bepaalde plichten. Zeker leden die actief gebruik maken van het park zoals competitiespelers. Voor de kantinedienst willen we kijken of we via een makkelijk geautomatiseerd systeem de leden zelf kunnen laten inplannen op dagen dat het hun uitkomt. We komen hierop terug. Vele schouders maken licht werk!

Binnenkort ontvangen jullie ook inschrijving voor de voorjaarscompetitie. De populaire vrijdagavond competitie zal volgend jaar plaatsvinden in 10 weken waarbij de mixteams 5 keer spelen (1 keer in de 2 weken) en de dames/herenteam eveneens. De details hierover volgen nog.

Ik wil afsluiten om alle leden te bedanken en in het bijzonder de vrijwillers van alle commissies en iedereen die zich heeft ingezet voor TVV. Ook bedankt voor jullie steun in de sponsoracties van Plus en de RaboClubSupport. Top gedaan! Zo houden we de club vitaal en gezellig.

Tot op de baan en hopelijk binnenkort ook weer in de kantine. Voor dat laatste: nog even geduld…

Met sportieve groet,

Rob Vinken, voorzitter TVV

Nieuws Overzicht