Nieuwsbrief juni 2023

Beste leden,

De voorjaarscompetitie is alweer voorbij en de zomervakanties staan voor de deur. Tijd voor een update over de ontwikkelingen binnen onze vereniging en tevens enkele belangrijke mededelingen over het park.

De afgelopen maanden zijn we druk aan de slag geweest met de voorbereidingen op de vervanging van de banen, hekwerk en verlichting. Daarnaast uiteraard de padelbanen. Ook hebben we gesprekken gevoerd met het bestuur van TV Klimmen over verdere samenwerking tussen beide verenigingen.

Woensdag 28 juni beginnen de eerste werkzaamheden!

Woensdag 28 juni beginnen de eerste werkzaamheden! Dan wordt de verlichting vervangen van baan 1 t/m 4. Maandag 3 juli start de firma Tennisbouw met het vervangen van de hekwerken en de banen 1 t/m 4. Dit zal ca 3 weken duren. Dit houdt in dat van 28 juni t/m ca 21 juli baan 1 t/m 4 niet bespeelbaar zijn. De banen 5 t/m 7 in Voerendaal blijven gewoon open.

Het voordeel is dat de banen klaar én vernieuwd zijn voor het Cortenbachtoernooi en de najaarscompetitie!

Met TV Klimmen hebben we afgesproken dat we gedurende deze weken kosteloos gebruik mogen maken van hun banen. Op de maandagavond is daar husselavond en kunnen liefhebbers aansluiten. Op de andere dagen kan via de website met een wachtwoord een baan in Klimmen gereserveerd worden. De codes communiceren we direct na ontvangst.

Over de padelbanen kunnen we het volgende melden. Op 14 juni hebben we eindelijk de vergunning van de gemeente ontvangen. Er is wel een termijn van 6 weken waarin mensen bezwaar kunnen maken tegen de aanleg. Tijdens de informatieavond op 5 juni met de omwonenden kwamen kritische geluiden vanwege angst voor geluidsoverlast. We vertrouwen op het geluidsrapport dat is getoetst door het RUD en dat concludeert dat het geluid binnen de normen is voor iedereen en dat de banen geen overlast opleveren. We hopen dan ook dat we op korte termijn opdracht aan de padelbouwer kunnen geven.

Daarnaast hebben we nog de volgende oproepen en punten waarbij we jullie nodig hebben:

1: maandag 14 augustus start het Cortenbachtoernooi. De inschrijving is geopend. Zeg het voort op andere verenigingen en doe vooral mee!

2: zaterdag 2 september starten de clubkampioenschappen voor senioren. Wie worden de clubkampioenen in zijn of haar categorie? Belangrijker: doe mee en schrijf in! Het gaat om de gezelligheid en je krijgt de kans om tegen anderen binnen de club te spelen.

3. De inschrijving van de najaarscompetitie is gebeurd. 21 teams zijn ingeschreven waarvan 4 op donderdag, 12 op vrijdag, 4 zaterdag en 1 op zondag. Op de vrijdag kunnen we gebruik maken van de banen in Klimmen.

Voor de bezetting van de kantine tijdens het toernooi, clubkampioenschappen en najaarscompetitie zullen competitieteams worden ingezet. Houd dit s.v.p. in de gaten

4. Zondag 25 juni vanaf 10:00u is het ouder-kind toernooi. Jullie kunnen nog meedoen. Gewoon om 09:45u op de baan zijn!

5. Begin september wordt samen met TV Klimmen een jeugdactiviteit georganiseerd. De details hiervan volgen nog.

6. Onze vereniging doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo ClubSupport campagne. Vanaf 4 september kunnen jullie weer stemmen voor de vereniging om wat extra geld in het laatje te krijgen. Als doel hebben we de vervanging van de LED lampen benoemd. Stemmen dus!

Zoals jullie hebben kunnen lezen is de vereniging volop in beweging! Onze doelstelling is dan ook een vitale en gezellige vereniging met een bestendige toekomst voor alle leden. Als iedereen een steentje bijdraagt, gaat dat helemaal goedkomen…denk s.v.p. wel nog aan de inschrijving voor de bardiensten!

We wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie en succes voor de toernooi-tijgers!

Het bestuur

Nieuws Overzicht