Lesregelement Tv Voerendaal

Inschrijving en betaling
1 Door het invullen van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan met de de trainers van Tv Voerendaal, ook al maakt u geen gebruik van het recht op deelname aan de trainingen.
2 Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 3 weken na de 1ste les.
3 Bij tussentijdse beëindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de trainer.
4 In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt 50% restitutie van lesgeld van de resterende lessen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5 Bij wanbetaling heeft de trainer het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
6 Voor het verkrijgen van tennisles bij de vereniging is een lidmaatschap verplicht.
 
Indeling
1 Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen,indeling in lesgroepen gebeurt naar niveau.
2 Aanstelling c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de de trainers van Tv Voerendaal

Training
1 De les gaat altijd door, tenzij de trainer zelf afbelt.
2 De aangeboden lessen worden getracht binnen het seizoen volbracht te worden. Lukt dit niet, zullen de resterende lessen in een inhaalweek daar mogelijk worden ingehaald. De lessen die overblijven na de inhaalweek zullen vervallen.
3 Lessen die over de helft van de tijd zijn worden niet meer ingehaald.
4 Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen niet ingehaald worden.
5 In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer.
6 De trainer is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures veroorzaakt tijdens de tennislessen. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de tennislessen.

Training overzicht