Competitie WEETJE

Beste teamcaptains,

Op verzoek van de KNLTB breng ik nogmaals onder jullie aandacht het Verkort Spelen:

Zoals je weet geldt met ingang van de Voorjaarscompetitie 2018 voor alle gemengd- en dubbelpartijen Verkort Spelen: Dit betekent een wedstrijdtiebreak in plaats van een volledige derde set.

Het spelen van een reguliere derde set in een dubbelpartij leidt tot een niet-geldige eindstand van de partij die niet in mijnknltb.toernooi.nl kan worden ingevoerd.

Het niet naleven van de competitieregels heeft niet alleen invloed op de twee teams die onderling afspreken toch een volledige set te spelen, maar heeft ook consequenties voor de andere wedstrijden die op het park spelen. Teams die zich wel aan de nieuwe regels houden worden hierdoor mogelijk gedupeerd, omdat zij langer moeten wachten op hun wisselbaan.

Daarnaast verander je de mindset niet door het ‘gedogen’ van een volledige derde set. Verenigingen die zich wel aan de regels gehouden hebben, kunnen geconfronteerd worden met teams die verwijzen naar eerdere ontmoetingen waar het wel werd gedoogd om een volledige derde set in een dubbel te spelen.

De KNLTB en de verenigingen moeen één duidelijk beleid uitdragen om zo min mogelijk verwarring te creëren. Wij doen dan ook een oproep op eenieders solidariteit!

Mochten teams bezwaar maken tegen het verkort spelen dan geldt als toelichting dat uit onderzoek is gebleken dat veel tennissers behoefte hebben aan een beter planbare competitie. Om in te spelen op deze behoefte hebben wij Verkort Spelen ingevoerd.

Met vriendelijke groet,

Bart Mennens

Nieuws overzicht