't Belke

't Belke is het onafhankelijke clubblad van de Tennisvereniging Voerendaal en verschijnt vier maal per jaar.

Redactie
Hans Emonts
Ineke van Hemmen
Frits Kluijtmans
Ludo van Rossum (penningmeester en voorzitter)

Kirstin Custers
 
Kopij aanleveren vóór de aangegeven data (zie hieronder) bij redactiebelke@gmail.com.
Lever kopij digitaal aan, het liefst met zo min  mogelijk opmaak en als een attachment bij een e-mail. 't Belke verschijnt vier keer per jaar steeds bij de wisseling van seizoenen, dus in maart het
lentenummer, in juni het zomernummer, in september het herfstnummer en in december het winternummer. Kopij dient steeds voor de eerste van die maand (dus voor 1 maart, 1 juni, 1 september en 1
december) te worden aangeleverd.