Save the date: Clubkampioenschappen

Ook dit jaar zullen er weer clubkampioenschappen georganiseerd worden! 😁
Reserveer alvast de datum in jullie agenda. Verdere informatie volgt binnenkort m.b.t. de inschrijvingen.
 
📅 zaterdag 3 september tot zondag 11 september

Sportieve groet namens de Commissie Clubkampioenschappen 🎾
Sjef, Jackeline, Sanne, Vanya, Maaike, Quint, Steven en Nicole

Zomerlidmaatschap ☀️

De zomerse temperaturen zijn eindelijk daar, dus tijd om lid te worden van onze tennisclub. Het zomerlidmaatschap, geldig van 1-7 t/m 30-9, staat weer voor de deur.

Lees meer

Borreltoernooi leden en niet-leden

Een fun toernooitje voor leden en niet-leden!
Een heerlijke BBQ als afsluiting na het toernooitje met afterparty voor degene die willen (kantine open tot 23.00u)!
 
Lees meer

Inschrijving najaarscompetitie

Beste leden,

De voorjaarscompetitie is nog in volle gang maar inmiddels is ook de inschrijving voor de najaarscompetitie geopend.

De najaarscompetitie vindt wekelijks plaats in de periode 13 september t/m 16 oktober 2022.

Lees meer

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht dat ons lid Hub Erven (79) is overleden. 
Hub heeft zich vele jaren intensief ingezet voor onze vereniging.

Wij willen José, zijn familie en eenieder die dicht bij hem stond veel sterkte wensen. 

Bestuur TVV

Dienstenplanner voor bardienst

Het is gebleken dat er veel mensen zijn die wel kantinedienst willen doen, maar dit graag zelf inplannen op het moment dat het hun uitkomt. Dat is dus vanaf nu mogelijk!

Vanaf deze week gaan wij werken met de dienstenplanner voor het inplannen van de kantinediensten. Dit is ook aangekondigd tijdens de ALV.

Met deze dienstenplanner kun je zelf je kantinedienst inplannen voor komend jaar. Bardiensten kunnen worden ingepland voor de periode mei t/m oktober. Je kunt je met 2 personen inplannen op één avond.

Vul je kantinediensten zo snel mogelijk in. Daarna vult de kantinecommissie de nog openstaande diensten in. Je kunt dus voor een kantinedienst worden aangewezen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar mensen die veel gebruik maken van ons park.   

Wij hebben bijna 400 actieve leden, waarvan er ook velen zijn die geen activiteiten voor de club uitvoeren.  Als bestuur hebben wij daarom besloten dat volwassen competitiespelers / leden:

     3x kantinedienst doen (inplannen via de dienstenplanner),

 of

    3x de parkcommissie ondersteunen (aanmelden via parkcommissie@tvvoerendaal.nl),

 of

    deelnemen aan een commissie / het uitvoeren van taken voor de club (aanmelden via secretaris@tvvoerendaal.nl).

 

✔ Check de dienstenplanner en plan 3 kantinediensten in voor dit jaar. Òf meld je aan voor een van de commissies.

 

    📅Onderstaand een korte beschrijving voor het gebruik van diensten  planner.

    💻Via de website

   Inloggen op onze website www.tvvoerendaal.nl

  De menuknop [Bardiensten] geeft een overzicht van alle diensten.

  De knop [Open Diensten] laat zien op welke diensten je nog kan aanmelden.

  De knop [Mijn diensten] laat de diensten zien waarop je bent  ingeschreven.

   📱Via de ClubApp

   Via het Menu klikken op [Dienstenplanner]

   Bovenin de selectie knop: Alle diensten - Mijn diensten - Open diensten

   Door op het groene rondje met het plusteken te klikken kun je de dienst inplannen.

Let op! Als je je hebt ingeschreven op een dienst dan kan je die niet zelf annuleren. Wel kun je de dienst aanbieden door hem beschikbaar te stellen, zodat een ander lid de dienst kan overnemen. Alleen de kantinecommissie kan diensten loskoppelen, voorzien van  namen en/of teams.

Lukt het niet om je zelf in te plannen online dan kun je altijd vragen of de kantinecommissie dit voor jou wilt doen. Mail dan naar kantinecommissie@tvvoerendaal.nl.

 

Vele handen maken licht werk dus wij rekenen op jullie medewerking in deze!

Bestuur TVV 2022

Tijdens de ALV van 14 maart jl. zijn een aantal bestuursleden herbenoemd en hebben wij Maaike als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Rob Vinken

Secretariaat: Nicole Smeets - Curvers | Sanne Schaffrath

Penningmeester: André Jacobs

Voorzitter TC: Sjef Crijns

Voorzitter JC: Maaike Scheijen

Voorzitter KC: Bert Meijer 

Voorzitter PC: Guus Debets 

Ledenadministratie: Paul Scheijen  

 

 

 

ALV 14 maart 2022

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2022 staat gepland op:

📅 14 maart 2022 

⌚  19.30 uur 

📍 De vergadering zal in de kantine plaatsvinden. 

 

De stukken zijn per mail gestuurd en online in te zien.  

Spaarkaartenactie: sparen jullie mee?!

Onze sponsor Plus Petra & Ad de Bruijn in Voerendaal heeft een nieuw spaarsysteem: Best Local Deal.

 

Bij iedere € 10,- aan boodschappen ontvang je bij de Plus een sticker die je op de spaarkaart kan plakken. Voor iedere volle spaarkaart ontvangt onze club € 3,-.

 

Sparen jullie mee?
Als veel mensen meedoen, tikt dat lekker aan voor onze club. En uiteraard steun je ook hiermee onze sponsor.

 

De spaarkaarten liggen op de bar in de kantine. Neem ze s.v.p. mee als je op de club bent en steun de club!

 

Als de kaart vol is, kun je ze in de kantine afgeven en een nieuwe kaart meenemen. We zetten in de kantine een doos neer waar je de volle kaarten in kan doen. 

 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur

JUBILARISSEN! 🥳

Wat een mijlpaal, een bijzonder moment, 25 of 40 jaar lid van onze vereniging, ongekend! Een feestje ligt nog in het verschiet, voor nu alvast proost op nog vele sportieve jaren! 🎉

 

Namens het bestuur zijn Nicole & Sanne (secretariaat) en Rob (voorzitter) onze 19  jubilarissen van 2020 en 2021 gaan verrassen! 🎁

Helaas geen gezamenlijk feestje, maar een rondje door Voerendaal, Kunrade, Welten, Ten Esschen, Amstenrade, Hoensbroek en Gulpen! 🚗 

En wat een leuke reacties hebben wij hier op mogen ontvangen van de jubilarissen! 🤩

 

4️⃣0️⃣ jaar lid 

Kees Bardoul (2020)

Marjan Bardoul (2020)

Eugène Eurlings (2021)

Ineke van Hemmen (2021)

Hub Huijnen (2021)

Anneke van der Schoot (2021) 

Leo Dautzenberg (2021)

 

2️⃣5️⃣ jaar lid 

José Habets (2020)

Hub Stassen (2020)

Harry van Dok (2020) 

Margriet de Bruijn (2021)

Hub Dautzenberg (2021)

Guus Debets (2021)

Rob Habets (2021)

Carla Hoogervorst (2021)

Guido Hoogervorst (2021)

Monique Jacobs (2021)

Jef Huynen (2021)

Jomiek Quadakkers (2021)

 

💌 Sanne Betekent

🍷 Vinitor

💐 Arnolds Blumen

Trainerswissel

Beste leden TVV,

 

Onze trainer Rick Swakhoven heeft onlangs besloten om te stoppen bij All-In Tennis Academy.

Dit  betekent dat hij ook stopt bij onze club.

 

De lessen worden sinds 11 oktober overgenomen door Jannick en Thomas.

De wintertraining kan hierdoor gelukkig doorgaan.

 

Veel train- en tennisplezier!

 

Het Bestuur

Oproep: banen vegen na het spelen

Verzoek aan al onze leden: Na het spelen altijd de baan vegen met de mat.
Alleen als de banen nat zijn hoeft men niet te vegen. In alle andere gevallen wel!

Op deze manier werken we allemaal mee aan het onderhoud van onze banen. 

Wet WBTR

Met ingang van 1 juli treedt De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen en is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Met de WBTR wordt vastgelegd dat alle bestuurders hun werk zo goed mogelijk moeten uitvoeren en hierbij steeds het belang van de vereniging of stichting als uitgangspunt moeten nemen.

Naar aanleiding van de invoering van deze wet op 1 juli is het Huishoudelijk Reglement herzien en door het bestuur gewijzigd en vastgesteld op 07.06.2021. Vanuit de WBTR zijn wij als vereniging ook verplicht om binnen 5 jaar onze statuten te herzien. Dit wordt de komende periode opgepakt door het secretariaat.

Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is hier terug te vinden.  

Parkcommissie verzet elke vrijdagmiddag bergen werk. Ook jij bent uitgenodigd!

Niet alleen krijgen onze tennisbanen alle aandacht van de leden van de Parkcommissie, ook is bijvoorbeeld de zorg voor een goede afwatering van groot belang. Dat betekent jaarlijks onderhoud van het beekje “achter de coniferen”.

De foto’s laten de situatie vóór en ná de werkzaamheden zien. Chapeau!

Maar er is natuurlijk veel meer te doen. Daarom deze uitnodiging.
Elk handje, elk uurtje is van harte welkom. Samen met jouw tennisvrienden, jouw gezin of met wie dan ook.
En aanmelden is hartstikke eenvoudig: effe Guus Debets bellen of appen via 06-5153 7866.

Top! En alvast bedankt!

Introductieregeling

Zoals bekend is het voor TVV leden mogelijk om niet-leden te introduceren bij onze club.

Hierbij nogmaals onze introductieregeling. 

Introductieregeling voor niet-leden

  • Op werkdagen vóór 19.00 uur en op za-, zon-, en feestdagen mogen TVV leden niet-leden op de banen introduceren indien er banen vrij zijn.
  • Een TVV lid mag maximaal 4x per seizoen een niet-TVV lid introduceren. Een niet-TVV lid mag maximaal 4x per seizoen geïntroduceerd worden.
  • Het TVV lid dient voor zijn/haar introducé vooraf te reserveren. In het online reserverings systeem kan een introducé worden toegevoegd. Kosten voor een introducé zijn €5,00. 
  • Als de kantine gesloten is, ontheft dit het TVV lid niet van betaling voor zijn/haar introducé. Maak het bedrag over op rekeningnummer: NL11 RABO 0154 8980 90 van TV Voerendaal onder vermelding van introductie, naam en datum. 
  • Het TVV lid is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken.
  • Het spelen met een introducé zonder geldige online reservering is niet toegestaan.

Bedankt voor het stemmen!

De stemmen zijn geteld!

Rabo Clubsupport TVV

Dankzij jullie stemmen ontvangen wij €677,67 via Rabo ClubSupport.    
Namens het bestuur willen wij iedereen hier hartelijk voor bedanken!    Bekijk hier het verenigingsfilmpje.

 Rabo Clubsupport Zuid-Limburg Oost

Maar liefst 50.980 stemmen waren afkomstig uit Zuid-Limburg Oost. Deze stemmen zijn verdeeld over de 799 clubs die dit jaar hebben deelgenomen aan Rabo ClubSupport. Bekijk hier het filmpje

Lees meer

Team fit Gezondere sportkantine

Tennisvereniging Voerendaal wil heel graag een steentje bijdragen aan de gezondheid van haar leden. Hiervoor hebben wij als bestuur een gezondere sportkantine beleid opgesteld. Laten we met z'n allen proberen hier een positieve bijdrage aan te leveren!

Gezondere Sportkantine-beleid

Tennisvereniging Voerendaal

i.s.m. TeamFit

Lees meer